Czy organ prowadzący może zmniejszyć wielkość dodatku funkcyjnego w trakcie kadencji dyrektora placówki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r.

PYTANIE

Zgodnie uchwałą rady powiatu w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dyrektorowi przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 100% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Na wysokość przyznanego dodatku funkcyjnego dla dyrektora jednostki mają wpływ warunki organizacyjne jednostki (m.in. liczba uczniów, liczba etatów w szkole, liczba stanowisk kierowniczych) oraz efektywność funkcjonowania jednostki. W ww. uchwale nie zostało uregulowane, czy dodatek zostaje przyznany na czas określony czy nieokreślony.

Czy zarząd powiatu może w trakcie trwania kadencji dyrektora zmniejszyć wysokość jego dodatku funkcyjnego?

Czy powinno się wówczas wręczyć wypowiedzenie zmieniające?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access