Czy organ prowadzący może skierować nauczycieli do uzupełniania etatu w innej szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Według angaży sierpniowych dwóch nauczycieli mianowanych miało zagwarantowane pełne etaty 18/18. W połowie września odeszły dzieci z klasy i należało zrobić kolejny aneks do arkusza organizacyjnego i połączyć niektóre zajęcia - co spowodowało zabranie godzin tym nauczycielom i zniżkę godzin z pełnego etatu w tej szkole. Czy w związku z tym organ prowadzący może tych nauczycieli skierować na uzupełnianie etatu w innej szkole? Czy nauczyciel może odmówić i co w związku z tym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX