Czy organ prowadzący może nauczycielowi kontraktowemu nadać stopień awansu nauczyciela mianowanego bez postępowania egzaminacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: KALIŃSKA ANNA
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel akademicki z dniem nawiązania stosunku pracy tj. 1.09.2021 r. otrzymał stopień nauczyciela kontraktowego z mocy prawa. W dniu 8.11.2023 r. nauczyciel ten złożył wniosek o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa. Nauczyciel na dzień 8.11.2023 r. jest nauczycielem akademickim z pięcioletnim stażem, posiada tytuł doktora i przygotowanie pedagogiczne. Czy organ prowadzący może nadać stopień awansu nauczyciela mianowanego z mocy prawa w przypadku gdy już wcześniej nauczyciel otrzymał stopień nauczyciela kontraktowego z mocy prawa.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX