Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia szkoły podstawowej wskazała w zaleceniach: "przyznanie wsparcia nauczyciela wspomagającego w maksymalnym zakresie". Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna może określać w orzeczeniu ww. liczbę godzin, czy to dyrektor szkoły decyduje o przydziale takich godzin? Czy organ prowadzący jest zobligowany do zapewnienia, na wniosek dyrektora, maksymalnej liczby godzin nauczyciela wspomagającego wynikających z zalecenia, czy można przyznać mniej godzin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację