Czy organ powinien żądać od przedstawiciela ustawowego zwrotu tytułem nienależnie pobranych świadczeń w wysokości otrzymanych od dłużnika alimentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kiedy przedstawiciel ustawowy pobiera świadczenia z funduszu na dwójkę dzieci (2 x 500 zł miesięcznie), a dłużnik przekazał bezpośrednio na konto jedno z dzieci kwotę 1000 zł z tytułem wpłaty "alimenty za luty", to czy za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu należy uznać jedynie 500 zł, gdyż kwota wpłynęła na konto jednego z dzieci, czy jednak przedstawiciel ustawowy powinien zwrócić 1000,00 zł ze względu na fakt, iż właśnie nim jest i pobiera świadczenia na dwójkę dzieci?

Wiadomym jest, że świadczenia tak naprawdę przysługują wierzycielom, a rodzice są tylko ich przedstawicielami ustawowymi, ale co zrobić w takiej sytuacji, jak powyższa, kiedy wierzyciel mimo, iż nie jest pełnoletni, udostępnił numer konta dłużnikowi, a dłużnik przekazał pieniądze w kwocie 1000,00 zł, gdyż jest to kwota zasądzonych na to dziecko alimentów (kwota zasądzonych alimentów - 2000 zł miesięcznie, tj. po 1000 zł na każde z dzieci).

Czy organ powinien żądać od przedstawiciela ustawowego zwrotu 500 zł czy 1000 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń?

Zadłużenie dłużnika wobec Urzędu i zaległości wierzyciela nadal istnieje.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access