Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał na rzecz firmy X pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem uprawnienia do przetwarzania odpadów dla instalacji do termolizy odpadów gumowych. Instalacja obejmuje dwa odrębne reaktory do termolizy. Aktualnie jeden z reaktorów został zakupiony (odkupiony) od dotychczasowego prowadzącego instalację (tj. od firmy X), przez inną firmę Y. Jeden reaktor nadal jest we władaniu firmy X (dla której udzielono pierwotnie pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów), a drugi został zakupiony przez inną firmę Y. Jak w opisanej sytuacji powinien zachować się organ - czy należy z urzędu zmienić lub ograniczyć pozwolenie udzielone uprzednio dla firmy X? Pozwolenie obejmowało dwa reaktory. Stąd też ujęte w nim ilości odpadów zarówno wytwarzanych, jak i przewidzianych do przetwarzania obejmowały moce przerobowe obu reaktorów. Aktualnie firma dysponuje tylko jednym reaktorem, a zatem ilości te ulegną zmianie. Czy jest możliwość przeniesienia pozwolenia wydanego pierwotnie na firmę X w części na firmę Y? Czy też nie ma takiej możliwości i firma Y powinna ubiegać się o nowe - odrębne pozwolenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?