Czy organ powinien wymagać decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej dla gruntów organicznych i mineralnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Załączył decyzje o warunkach zabudowy, która obejmuje całą działkę o pow. 9800 m2. W projekcie w części opisowej wskaźniki zabudowy i pow. biologicznie czynnej są wyliczone dla całej działki, zgodnie z wz. Natomiast mapa do celów projektowych i projekt zagospodarowania terenu obejmuje tylko obszar 600 m2, który inwestor zagospodarowuje. Ponadto na działce występują grunty organiczne (w części gdzie przebiega kabel ee oraz zieleni urządzonej), miejsce gdzie jest budynek to grunty mineralne.

Czy organ powinien wymagać decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej?

Decyzja o warunkach zabudowy stanowi, że należy uzyskać wyłączenie gruntów, zaś projektant w projekcie zawarł zapis, że nie jest wymagane takie wyłączenie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX