Czy organ powinien uznać, że wnioskująca o świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny jest rozwiedziona, jeżeli wnioskująca... - OpenLEX

Czy organ powinien uznać, że wnioskująca o świadczenie wychowawcze i zasiłek rodzinny jest rozwiedziona, jeżeli wnioskująca złożyła apelację odnośnie kwoty alimentów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2017 r.

PYTANIE

W dniu 31.10.2017 r. osoba złożyła wniosek o prawo do świadczenia wychowawczego oraz zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Do wniosków dołączono nieprawomocny wyrok sądu orzekający o rozwiązaniu małżeństwa oraz obowiązku alimentacyjnym. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, ponieważ wnioskodawczyni złożyła apelację, lecz tylko odnośnie kwoty alimentów.

Czy w takiej sytuacji możemy uznać, że jest ona osobą rozwiedzioną, czy ojciec dzieci musi być podany do składu rodziny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX