Czy organ powinien przyjąć oświadczenie od Inwestora A z 2015 roku o przekazaniu informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej i udzielić koncesji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 27 października 2023 r.
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2022 r.

PYTANIE

W 2010 r. Inwestor A udokumentował złoże piasku. W tym samym roku ubiegał się o udzielenie koncesji, jednak jej nie uzyskał. W 2022 r. Inwestor B złożył wniosek do starosty o udzielenie koncesji na eksploatację z ww. złoża. Do wniosku dołączył oświadczenie od Inwestora A z 2015 roku o przekazaniu informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej.

Czy Organ powinien przyjąć takie oświadczenie i udzielić koncesji?

Czy żądać dodatkowych dokumentów, a jeżeli tak to jakich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX