Czy organ powinien naliczyć podmiotowi czasowo wyłączającemu grunt opłaty za okres wyłączenia spowodowanego przez podjęcie natychmiastowych działań interwencyjnych niezbędnych do zwalczania klęsk żywiołowych i ich następstw?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w decyzji zezwalającej na czasowe wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej na podstawie art. 11 ust. 3 w zw. z art. 8 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1205) - dalej u.o.g.r.l. organ powinien naliczyć podmiotowi wyłączającemu grunt opłaty za okres wyłączenia spowodowanego przez podjęcie natychmiastowych działań interwencyjnych niezbędnych do zwalczania klęsk żywiołowych i ich następstw?

Czy organ w tej decyzji zezwala tylko na wyłączenie czasowe i zobowiązuje do rekultywacji tych gruntów, które były przedmiotem tego czasowego wyłączenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX