Czy organ powinien dokonać oględzin w terenie, spisać protokół i wszcząć postępowanie administracyjne, czy może potraktować to jako naruszenie własności sąsiada i poinformować, że pozostaje jedynie droga sądowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sąsiad zgłosił naruszenie prawa przez drugiego sąsiada polegające na niszczeniu drzew (rosnących na granicy działek) tj. ponacinaniu kory drzew, wycięciu głównych korzeni i usunięciu gałęzi korony drzew świerkowych, jak pisze w ilości przekraczającej 50 % korony w myśl art. 87a ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55) – dalej u.o.p. (w celu nałożenia kary na sąsiada).

Jak w tej sytuacji powinien postąpić organ - czy powinien dokonać oględzin w terenie, spisać protokół z oględzin i wszcząć postępowanie administracyjne, czy może potraktować to jako naruszenie własności sąsiada i poinformować, że w takim przypadku pozostaje jedynie droga sądowa (przepisy kodeksu cywilnego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX