Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wyznaniowa żydowska posiada na terenie gminy działkę sklasyfikowaną w ewidencji gruntów i budynków częściowo jako użytek rolny. Czy Organ podatkowy powinien naliczyć podatnikowi podatek rolny z części gruntu sklasyfikowanego rolniczo? Pozostała część działki posiada klasyfikację Bz i jest zajęta pod cmentarz - zatem organ podatkowy zastosował w tej części zwolnienie z podatku od nieruchomości. Jak opodatkować lub zwolnić część gruntu sklasyfikowanego rolniczo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?