Czy organ podatkowy może wszcząć postępowanie na wniosek zobowiązanego w sprawie udzielenia rozłożenia na raty kary za zajęcie pasa drogowego przed wydaniem decyzji organu odwoławczego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ podatkowy może wszcząć postępowanie na wniosek zobowiązanego w sprawie udzielenia rozłożenia na raty kary za zajęcie pasa drogowego przed wydaniem decyzji organu odwoławczego? Zobowiązany zaskarżył decyzję organu administracyjnego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jednak przed wydaniem decyzji organu odwoławczego zobowiązany złożył wniosek o rozłożenie należności na raty. Czy w tym przypadku organ administracyjny może wszcząć postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX