Czy organ odwoławczy winien wezwać inwestora do uzupełnienia zgłoszenia o pełnomocnictwo uprawniające do złożenia wniosku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych do organu I instancji. W imieniu osoby prawnej wystąpił pełnomocnik. Pełnomocnictwo uprawniało go do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wskazania adresu do doręczeń oraz sposobu doręczeń, w zakresie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Organ I instancji nie wezwał do uzupełnienia wniosku. Inwestor wniósł sprzeciw.

Czy organ odwoławczy winien wezwać inwestora do uzupełnienia zgłoszenia o pełnomocnictwo uprawniające do złożenia wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX