Czy organ odwoławczy może uchylić decyzję organu I instancji (sprzeciw) i przekazać mu sprawę do ponownego rozpatrzenia przy zgłoszeniu wodnoprawnym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fiktus Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ odwoławczy może uchylić decyzję organu I instancji (sprzeciw) i przekazać mu sprawę do ponownego rozpatrzenia w trybie art. 138 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. przy zgłoszeniu wodnoprawnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX