Czy organ ochrony środowiska może teraz wydać zgodę na wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi obiektami po dwóch latach od uzyskania pozwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę w ramach ustawy z 5.07.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - dalej u.u.i.m. W projekcie zagospodarowania zaprojektował zieleń. Projekt nie przewidywał zieleni do wycinki. Po dwóch latach od uzyskania pozwolenia zwrócił się do organu ochrony środowiska o wycinkę drzew kolidujących z projektowanymi obiektami.

Czy organ ochrony środowiska może teraz wydać zgodę na taką wycinkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX