Czy organ nowym postanowieniem powinien określić formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 17 października 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2021 r.

PYTANIE

Podmiot posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie w instalacji oczyszczania ścieków, dostosowane do obowiązujących przepisów wynikających z ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592) wystąpił z wnioskiem o wygaszenie ww.  pozwolenia i udzielenie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów z przetwarzaniem na okres 10 lat. Zakład w dalszym ciągu będzie prowadził tę samą działalność.

Od czasu otrzymania zmiany decyzji w 2020 r. zmianie uległ proces technologiczny przetwarzania odpadów polegający na rozbudowie linii przeróbki osadów, w związku z tym, zakład wystąpił z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów na okres 10 lat.

Dla obowiązującego pozwolenia zostało ustanowione zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu w kwocie 10 800 zł. Obecnie we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie z przetwarzaniem odpadów wysokość zabezpieczenia roszczeń jest niższa i zgodnie z obliczeniami wynosi 5122 zł, a jako formę określono również depozyt.

Czy organ nowym postanowieniem powinien określić formę (depozyt) i wysokość zabezpieczenia roszczeń na kwotę - 5122 zł i zobowiązać podmiot do jego wpłaty?

Czy organ może przyjąć, że wpłacona już kwota w wysokości 10 800 zł jest wyższa od kwoty obliczonej w nowym wniosku (5122 zł) i w związku z tym przyjąć, że wysokość zabezpieczenia roszczeń pokrywa koszty wykonania zastępczego i odstąpić od nowego określenia formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń?

Czy art. 48a ust. 8 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o., będzie miał w tym przypadku zastosowanie, jeśli mamy do czynienia z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia, a nie ze zmianą obowiązującego?

Również art. 48a ust. 20 u.o. przewiduje zwrot części depozytu wraz z odsetkami w przypadku obniżenia wysokości ustanowionego zabezpieczenia roszczeń, jedynie w przypadku zmiany zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX