Czy organ nadzorujący tj. zarząd powiatu może poprzez odpowiednie zapisy wyrazić ogólną zgodę na zawieranie przez kierowników jednostek organizacyjnych kolejnych umów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ nadzorujący tj. zarząd powiatu może poprzez odpowiednie zapisy wyrazić ogólną zgodę na zawieranie przez kierowników jednostek organizacyjnych kolejnych umów, żeby kierownicy nie musieli każdorazowo w trybie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. występować o wyrażenie zgody na ich zawarcie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX