Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenie na przebudowę drogi publicznej. W decyzji tej organ administracji architektoniczno-budowlanej nałożył na inwestora obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie w/w obiektu budowlanego.

Czy w takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego może żądać sprostowania w/w decyzji, bądź wyjaśnień w zakresie nałożonego obowiązku?

Czy organ nadzoru budowlanego związany jest z decyzją w zakresie nałożonego obowiązku, czy może samodzielnie dokonywać oceny w tym zakresie?

Przebudowa obiektu budowlanego nie wymaga pozwolenia na użytkowanie ani zgłoszenia zakończenia budowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?