Czy organ nadzoru budowlanego ma prawo żądać dokumentów dotyczących budynku od użytkownika wieczystego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r.

PYTANIE

Czy organ nadzoru budowlanego ma prawo żądać dokumentów dotyczących budynku od użytkownika wieczystego, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud., skoro w w/w przepisie wymieniono jedynie właściciela i zarządcę jako podmioty zobowiązane do przechowywania dokumentów i dokumentacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX