Czy organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wezwać inwestora o opłatę skarbową, a po jej wpłynięciu umorzyć postępowanie administracyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na użytkowanie przebudowy i remontu obiektu budowlanego. Zgodnie z art. 54 i 55 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2024 r. poz. 725) należy zawiadomić o zakończeniu budowy oraz złożyć wniosek dla robót budowlanych obejmujących budowę obiektu budowlanego. Wobec powyższego na podstawie art. 105 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. organ nadzoru budowlanego umarza w całości postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 6 ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej - dalej u.o.s. do wniosku o pozwolenie na użytkowanie należy dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

1. Czy inwestor jest zobowiązany do wniosku dołączyć należną opłatę skarbową?

2. Czy organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wezwać inwestora o opłatę skarbową, a po jej wpłynięciu umorzyć postępowanie administracyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX