Czy organ może zobowiązać zarządcę drogi do przeglądu ekologicznego w zakresie emisji hałasu na działkę położoną wzdłuż drogi zabudowaną budynkiem mieszkalnym mimo, że wzdłuż drogi są inne działki zabudowane budynkami mieszkalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może zobowiązać zarządcę drogi do sporządzenia przeglądu ekologicznego w zakresie emisji hałasu na jedną działkę położoną wzdłuż drogi zabudowaną budynkiem mieszkalnym mimo, że wzdłuż drogi są inne działki zabudowane budynkami mieszkalnymi?

Do Organu wpłynęła skarga na nadmierny hałas właściciela tylko jednej działki przyległej do drogi krajowej. Działka ta nie jest objęta MPZP.

Jeżeli przegląd ekologiczny wykazałby brak możliwości ograniczenia hałasu, a wskazał na konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, to czy organ może ustanowić taki obszar dla jednej działki, czy powinien wziąć pod uwagę inne zabudowania położone wzdłuż drogi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX