Czy organ może zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku, w przypadku stwierdzenia przesłanek nieważności decyzji wz?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ administracyjno-budowlany może zawiesić postępowanie administracyjne, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. w sprawie wydania pozwolenia na budowę budynku, w przypadku stwierdzenia przesłanek nieważności decyzji o warunkach zabudowy?

Urząd X wydał decyzję o warunkach zabudowy pomimo, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił uzgodnienia warunków zabudowy. Jego stanowisko zostało również utrzymane w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX