Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta zatwierdził projekt robót geologicznych dla gminy na wykonanie odwiertu w celu wykonania ujęcia wód podziemnych na cele zaopatrzenia ludności w wodę. W projekcie geolog określił głębokość odwiertu do 60 m. Obecnie skontaktował się z organem geolog nadzorujący wykonanie odwiertu i poinformował, że w terenie okazało się, że inny jest profil geologiczny, ponieważ projekt określał, że piaski drobnoziarniste występują na głębokości 48 m, natomiast w terenie występują na głębokości około 70 m i w związku z tym trzeba wykonać głębszy otwór o około 10-12 m.

Czy organ może zatwierdzić później taką dokumentację hydrogeologiczną, gdzie geolog nadzorujący podejmie decyzję o wykonaniu głębszego odwiertu?

Czy też inwestor powinien przerwać prace i wykonać dodatek do projektu i wnioskować o jego zatwierdzenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?