Czy organ może żądać od wnioskodawcy wskazania obszaru inwestycji? - OpenLEX

Czy organ może żądać od wnioskodawcy wskazania obszaru inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zabudowę zagrodową na 2 wąskich działkach, które mają długość ok. 500 m.

Czy konieczne w takiej sytuacji jest określenie, w której części działek ma być zlokalizowana zabudowa, wpisując we wniosku, że zabudowa będzie na części działek X i Y w obszarze ABCD czy wnioskodawca może jedynie ograniczyć się do informacji, że będzie to na działkach X i Y i nie wskazywać konkretnego obszaru?

Czy w takiej sytuacji organ może żądać od wnioskodawcy wskazania obszaru inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX