Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jastrzębski Maciej
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor załączył do wniosku o ustalenie warunków zabudowy mapę w odpowiedniej skali (inwestycja dotyczy budowy zbiornika wodnego), ale jego działka stanowi granicę gminy i na ww. mapie z jednej strony nie ma działek sąsiednich.

Czy organ może żądać od wnioskodawcy mapy sąsiedniej gminy z działkami graniczącymi z działką inwestora (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy - mapa powinna obejmować trzykrotną szerokość frontu działki) oraz wypisu z rejestru gruntów dla tych działek?

Czy ewentualnie może obciążyć wnioskodawcę kosztami za dokumenty konieczne do rozpatrzenia sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?