Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy organ może wystąpić do ministra z wnioskiem o upoważnienie do udzielenia odstępstwa od przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) – dalej r.w.t.d.p., dotyczącego lokalizacji zjazdu z drogi gminnej, jeśli budowa zjazdu z tej drogi nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

W jaki inny sposób inwestor mógłby uzyskać zgodę na odstępstwo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?