Czy organ może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów wydobywczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2016 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów o kodach: 01 01 01, 01 01 02, 01 01 80, 01 04 07, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 08, 01 04 09, 01 04 10, 01 04 11, 01 04 12, 01 04 13, 01 04 80, 01 04 80, 01 04 81, 01 04 82, 01 04 83, 01 04 84, 01 04 85, 01 04 99.

Czy organ może wydać zezwolenie na zbieranie odpadów w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o.?

Czy przedmiotowe odpady podlegają przepisom ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych - dalej u.o.w.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access