Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 13 lutego 2020 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca wystąpił o wydanie zezwolenia na unieszkodliwienie odpadów (przetwarzanie odpadów) o kodach 03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 01, 02 03 82, 02 03 99 w procesie odzysku R1 - wykorzystywanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii celem wytworzenia pary wykorzystywanej do celów produkcyjnych. Odpady będą dostarczane z użyciem ładowarki do kotłowni, gdzie będą umieszczane w kotle do spalania.

Czy organ może wydać takie zezwolenie?

Czy należy dołączyć operat przeciwpożarowy?

Co z zabezpieczeniem roszczeń?

Czy podmiot powinien dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Czy jest możliwość wydania takiego zezwolenia przez starostę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?