Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor jest właścicielem dwóch działek budowlanych A i B. Na działce A zlokalizowany jest jednorodzinny budynek mieszkalny, którego ściana tylna stoi na granicy z działką B. Inwestor uzyskał decyzję o warunkach zabudowy na przebudowę budynku mieszkalnego (na działce A), polegającą na wykonaniu otworu drzwiowego do planowanej rozbudowy budynku mieszkalnego (na działce B). Na działce B obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia nie wskazują zabudowy na granicy działki. Działka ta nie posiada dostępu do drogi publicznej i dostępna jest poprzez dojazd z działki A.

Czy organ może wydać pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego na podstawie mpzp i wskazanej wyżej decyzji o warunkach zabudowy?

Czy przed wydaniem pozwolenia na budowę należy uzyskać odstępstwo od warunków technicznych na wykonanie otworu drzwiowego na granicy działki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?