Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Po przeliczeniach rozprzestrzeniania zanieczyszczeń emisji substancji do powietrza dla nowo budowanej instalacji ze wskaźników literaturowych otrzymaliśmy, że występują w sieci receptorów przekroczenia dla stężeń jednogodzinnych, a częstość przekroczeń D1 przekracza dopuszczalną wartość 0,2% oraz, że wartość stężeń średniorocznych nie przekracza wartości dyspozycyjnej Da – R.

Czy właściwy organ może wydać pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza w takim przypadku?

Czy może powinniśmy się liczyć z odrzuceniem wniosku o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza?

Czy urząd może wydać pozwolenie i nakazać nam zainstalowanie urządzeń ograniczających emisję gazów i pyłów do powietrza?

Czy sami przed złożeniem wniosku powinniśmy takie urządzenia zamontować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?