Czy organ może wydać pozwolenie na budowę, jeżeli planowany budynek ma być posadowiony w odległości 1 km od projektowanej elektrowni wiatrowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor posiada decyzję o WZ wydaną w 2011 r. na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Następnie decyzja ta została przeniesiona na innego inwestora w dniu 1.12.2019 r. i zmieniona w dniu 1.03.2020 r.

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę, jeżeli planowany budynek ma być posadowiony w odległości 1 km od projektowanej elektrowni wiatrowej, która wskazana jest w mpzp?

Nie jest zachowana wymagana odległość 2 km od elektrowni. Wg informacji uzyskanych w urzędzie gminy trwa procedura zmiany mpzp, gdyż wiatraki nie będą realizowane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX