Czy organ może wydać decyzję ustalającą wymagania w zakresie ochrony środowiska dot. instalacji składającej się z kotła gazowego o mocy 5,6 MW, która została oddana do użytkowania w 2015 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ ochrony środowiska może wydać decyzję ustalającą wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska powołując się na art. 154 ust. 1a ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś., dla kotła gazowego o mocy 5,6 MW, która została oddana do użytkowania w 2015 r.?

Kotłownia została oddana do użytkowania w 2015 r. i w tym samym roku wniesiono o przyjęcie zgłoszenia przedmiotowego kotła do starostwa powiatowego. W 2021 r. starosta poinformował firmę o wszczęciu z Urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczącej eksploatacji instalacji energetycznego spalania paliw. Ww. decyzja dla zakładu została wydana w grudniu 2021 r.

Czy wszczęcie z urzędu tego postępowania było uzasadnione?

Jak ma się do powyższej sytuacji zapis dotyczący uwzględnienia trzeciej zasady łączenia?

Kocioł jest jeden, wytworzona energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania hali produkcyjnej i w procesie produkcyjnym (do parownicy). Kocioł oddany do użytkowania w 2015 r. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w drugiej firmie tego samego właściciela. Firma musi dokonać zaległego zgłoszenia kotła użytkowanego od 2009 r., o mocy 5,2 MW - jeden kocioł.

Czy występując o zgłoszenie również będzie musiał uzyskać ww. decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX