Czy organ może wszcząć postępowanie w zakresie wymierzenia opłaty za środowisko za rok 2017 ze względu na brak złożenia wykazu, jeśli strona nie jest już podmiotem korzystającym ze środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2017 r. osoba fizyczna prowadziła działalność gospodarczą i była podmiotem korzystającym ze środowiska zobligowanym do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska. Obecnie osoba nie prowadzi już działalności (wykreślenie z CEIDG).

Czy organ może wszcząć postępowanie w zakresie wymierzenia opłaty za środowisko za rok 2017 ze względu na brak złożenia wykazu (na podstawie art. 288 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś.), jeśli strona nie jest już podmiotem korzystającym ze środowiska?

Czy zakończenie działalności gospodarczej ma jakikolwiek wpływ na ewentualne postępowania administracyjne prowadzone na podstawie art. 288 p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX