Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy organ może wszcząć na wniosek strony postępowanie w sprawie rozgraniczenia nieruchomości, w przypadku, gdy w danej miejscowości trwa procedura związana z modernizacją ewidencją gruntów i budynku na wniosek starosty?

Obecny etap to wyłożenie do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji egib w okresie od 23 października do 14 listopada br. Wniosek o rozgraniczenie wpłynął do Urzędu 1.10.2019 r.

Czy w analizowanym przypadku należy postanowieniem wszcząć przedmiotowe postępowanie lub odmówić wszczęcia z uwagi na inne uzasadnione przyczyny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?