Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z kolejną nowelizacją ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. oraz wpływającymi zgłoszeniami zamiaru usunięcia drzew czy organ może (w obecnym stanie prawnym) wnieść sprzeciw, wykraczając poza art. 83f ust. 14 i 15 u.o.p.?

Zgłoszenie, które wpłynęło, dotyczy zdrowych, okazałych drzew gatunku dąb, które nie kolidują z żadnym zamierzeniem oraz nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia.

Lokalizacja drzew nie spełnia jednak warunków art. 83f ust. 14 i 15 u.o.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?