Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor za pośrednictwem pełnomocnika wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę budynku, do wniosku nie zostało dostarczone pełnomocnictwo, organ nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia braków formalnych. Pełnomocnik złożył do organu pismo o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków formalnych.

Czy organ może uznać wniosek o wydłużenie terminu złożone przez pełnomocnika, gdy brak jest pełnomocnictwa?

W jaki sposób organ może przedłużyć termin do wezwania na art. 64 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) – dalej k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?