Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 16 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ubiega się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad babcią. 15.09.2017 r. złożony został wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie orzeczenia dla osoby wymagającej opieki. 2.11.2017 r. komisja orzekła o zaliczeniu babci wnioskodawczyni do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czy organ może ustalić prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego jeszcze na "stary okres zasiłkowy", tj. od września 2017 r. na podstawie wniosku złożonego 8.11.2017 r. (czyli już w "nowym okresie zasiłkowym") oraz przedstawionych dochodów rodziny za 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?