Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym do maja 2015 r. pobierała zasiłek stały oraz zasiłek pielęgnacyjny. W maju złożyła do Powiatowego Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wniosek o ponowne wydanie orzeczenia. Z powodu kompletowania dokumentacji medycznej (odległych terminów do specjalistów) dopiero w lipcu 2015 r. otrzymała orzeczenia a w sierpniu odebrała dokument i dostarczyła do GOPS. W takiej sytuacji należy przyznać zasiłek stały od czerwca 2015 r.

Jak wyliczyć wysokość zasiłku stałego, jeżeli zasiłek pielęgnacyjny prawdopodobnie będzie również przyznany od czerwca, ale decyzji jeszcze strona nie ma i świadczenie w miesiącu poprzednim nie było wypłacone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?