Czy organ może umorzyć postępowanie w sprawie usunięcia drzewa bez zezwolenia, jeżeli sprawca dostarczył zaświadczenie... - OpenLEX

Czy organ może umorzyć postępowanie w sprawie usunięcia drzewa bez zezwolenia, jeżeli sprawca dostarczył zaświadczenie lekarskie o silnym wzburzeniu psychicznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zaświadczenie lekarskie ze stwierdzeniem "silne zaburzenie psychiczne" może być podstawą do wykorzystania art. 89 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

Czy w opisanej sytuacji można umorzyć postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX