Czy organ może uchylić pozwolenie na budowę? - OpenLEX

Czy organ może uchylić pozwolenie na budowę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu aab wpłynął wniosek o uchylenie ostatecznego pozwolenia na budowę na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. Po wznowieniu postępowania odmówiono uchylenia ostatecznej decyzji. Wojewoda uchylił odmowę i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Po zawiadomieniu o ponownym rozpatrywaniu wniosku organ aab powziął informację o uchyleniu ostatecznej decyzji celu publicznego dla inwestycji - potwierdził to wójt gminy.

Czy organ może uchylić w takim stanie prawnym pozwolenie na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX