Czy organ może uchylić decyzję o pozwoleniu na przebudowę lokalu na wniosek jednego z obecnych współwłaścicieli nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu AA-B wpłynął wniosek jednego z obecnych współwłaścicieli nieruchomości o uchylenie decyzji ostatecznej wydanej w 2014 r. (o pozwoleniu na przebudowę innego lokalu). Jeden z obecnych właścicieli lokalu zarzuca brak uchwały wspólnoty mieszkaniowej na te roboty. Właściciel przedmiotowego lokalu zmienił się. Organ AA-B wszczął postępowanie i ustalił jednoznacznie, iż obecnie uchwały tej nie można odnaleźć (włącznie z wnioskiem do sądu).

Czy organ AA-B może uchylić tamtą decyzję?

Strony postępowania zmieniły się.

Czy też z uwagi na wątpliwość, czy poprzedni inwestor miał faktycznie prawo do dysponowania nieruchomością, czy go nie posiadał (nie można tego ani potwierdzić, ani zaprzeczyć), przekazać sprawę do wojewody celem stwierdzenia nieważności decyzji z uwagi na fakt, iż prawo do dysponowania nieruchomością inwestora nie zostało potwierdzone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX