Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Terenu (niezależnie od wymogów nowej inwestycji) posiada połączenie z siecią dróg gminnych poprzez istniejący zjazd indywidualny z drogi publicznej. Z kolei brak możliwości wykonania zjazdu publicznego powoduje, iż teren jako "inwestycyjny", czyli przeznaczony do lokalizacji planowanego obiektu de facto nie posiada dostępu do drogi publicznej z uwagi na brak możliwości wykonania zjazdu publicznego.

Czy organ może stwierdzić, iż teren inwestycji posiada pośredni dostęp do drogi publicznej w rozumieniu u.p.z.p. w sytuacji, gdy istnieje indywidualny zjazd z drogi publicznej natomiast planowana inwestycja wymaga obsługi poprzez zjazd publiczny, którego wykonanie nie jest możliwe z uwagi na trwałe ograniczenia terenu na połączeniu drogi publicznej z drogą wewnętrzną?

Czy przy określaniu kwestii istnienia dostępu terenu inwestycji do drogi publicznej w rozumieniu art. 61 ust.1 u.p.z.p. należy zatem brać pod uwagę "dostęp" odpowiedni do potencjału inwestycyjnego terenu, jaki ma gwarantować, czy jako dostęp terenu do drogi publicznej bez względu na wymogi planowanej inwestycji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?