Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 23 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy siostrze na niepełnosprawną siostrę, jeśli ona jest ubezwłasnowolniona całkowicie, a opiekunem prawnym jest matka?

Pani X ubiega się o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad swoją siostrą.

Czy zakładając, że wszystkie inne przesłanki zostaną spełnione, przysługuje tej pani to świadczenie, jeżeli osoba nad którą sprawowana jest opieka jest całkowicie ubezwłasnowolniona, opiekunem prawnym jest matka?

Matka osoby, nad którą sprawowana jest opieka ma przyznaną wcześniejszą emeryturę ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (córką, nad którą ma być sprawowana opieka). Wnioskodawczyni w składzie rodziny wskazała siostrę oraz siebie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?