Czy organ może przyjąć zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową wewnątrz lokalu w jednym zgłoszeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zgłosił zmianę sposobu użytkowania budynku handlowego (sklepu) na budynek mieszkalny - zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. Do wniosku dołączył zaświadczenie o zgodności z planem miejscowym. Budynek jedną ścianą znajduje się w granicy z sąsiednią działką i przylega do budynku na tej działce Z dokumentacji wynika, że w związku z zmianą funkcji zajdzie konieczność zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń, co za tym idzie trzeba będzie dodatkowo postawić ściany działowe, drzwi wewnętrzne i inne roboty nie wymagające pozwolenia na budowę. Roboty budowlane nie dotyczą przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych (bez zmian). Objęte wnioskiem roboty budowlane ujęte są w katalogu art. 29 ust. 4 pkt 1 pr. bud.

Czy organ może przyjąć zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową wewnątrz lokalu w jednym zgłoszeniu, czy wnieść sprzeciw?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX