Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r.

PYTANIE

Inwestor złożył zgłoszenie na budowę budynku gospodarczego o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m zgodnie z par. 12 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. Budynek usytuowany ma być w granicy z sąsiednia działką. Do w/w zgłoszenia inwestor dołączył ostateczne warunki zabudowy na budowę w/w budynku gospodarczego, która to decyzja dopuszcza lokalizowanie go w granicy.

Czy organ może przyjąć taki budynek na zgłoszenie, czy ze względu na obszar oddziaływania (np. ze względu na par. 12 ust. 5 r.w.t.) wykraczający poza działkę inwestora wnieść sprzeciw i nałożyć obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?