Czy organ może odmówić zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 2 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzący ma pozytywna opinię aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły. Jednak w przedłożonym arkuszu dyrektor popełnił błąd, który nie pozwala go zatwierdzić. Czy organ może odmówić zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły i poprosić o zmianę aneksu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX