Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do urzędu wpłynął wniosek osoby fizycznej o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, który obejmuje kilkadziesiąt drzew i krzewów, również o średnicach sugerujących, że nie mają one 10 lat. Właściciel objął wnioskiem wszystkie drzewa i krzewy w obawie, że podczas ewentualnej wycinki drzew lub krzewów niemających 10 lat (czyli gdy zezwolenie nie jest wymagane), nastąpi interwencja sąsiadów. Urząd wszczął postępowanie i wyznaczył termin oględzin drzew i krzewów w terenie. Podczas wizji stwierdzono, że działka rolna o powierzchni 0,50 ha pokryta jest w około 80% drzewami i krzewami samosiejkami. Działka jest zaniedbana i od wielu lat nieuprawiana, gdyż nie ma do niej dojazdu (sprawa w sądzie). Ze względu na stan działki nie było możliwości dokonania pomiarów kontrolnych obwodów drzew i wielkości powierzchni zadrzewień z uwagi na porośnięcie wysokimi trawami i pokrzywami całego terenu i brak możliwości dostępu do poszczególnych drzew.

Czy w związku z tym, że nie można było przeprowadzić dowodu w sprawie, urząd może wydać decyzję niezezwalającą na wycinkę?

Jeśli nie, to jak poprawnie przeprowadzić postępowania w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?