Czy organ może nałożyć karę pieniężną na posiadacza licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, który nie zwrócił wypisu z licencji z powodu jej zagubienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Posiadacz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pisemnie poinformował organ o wycofaniu pojazdu, na który był wydany wypis, jednak nie zwrócił wypisu z licencji, w zamian za to złożył pisemne oświadczenie o zagubieniu wypisu i zobowiązanie, że je doręczy jak tylko wejdzie w jego posiadanie.

Czy w tym przypadku organ zobowiązany jest wydać decyzję o cofnięciu wypisu, a w razie nie zwrócenia wypisu nałożenie na posiadacza licencji kary pieniężnej wynikającej z art. 95a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX