Czy organ może cofnąć pozwolenie wodnoprawne, jeżeli uprawniony podmiot nie wziął udziału w rozprawie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2016 r.

PYTANIE

Zarząd melioracji wystąpił do starosty o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego spółce na "pobór wody powierzchniowej z rzeki do uzupełnienia zbiornika wodnego utrzymującego stały poziom wody wokół pałacu". Jako powód cofnięcia ZMiUW podaje brak konserwacji koryta rzeki w zasięgu cofki piętrzenia jazu (na odcinku 770 m powyżej jazu i 100 m poniżej jazu) na zasadach uzgodnionych z administratorem cieku, braku utrzymywania urządzeń wodnych, braku wykonywania pomiarów ilości pobieranej wody (z ujęcia brzegowego) i prowadzenia rejestru pobieranej wody, co najmniej dwa razy w miesiącu, do których uprawniony zobowiązany był w pozwoleniu wodnoprawnym. Rozprawa administracyjna przeprowadzona przez starostę w sprawie cofnięcia potwierdziła, że koryto rzeki w zasięgu cofki nie było konserwowane, natomiast urządzenia wodne są w złym stanie technicznym. Na rozprawie nie stawił się adresat pozwolenia - nie odpowiada również na wezwanie do złożenia wyjaśnień.

Czy w opisanej sytuacji starosta może cofnąć pozwolenie wodnoprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX